Phần mềm quản lý phụ tùng Honda

Khi bạn là người kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng nói chung và Kinh doanh sửa chữa phụ tùng Honda nói riêng thì đều có những yêu cầu quản lý khác nhau. Nếu không có giải pháp quản lý thì bạn sẽ không thể quản lý được tốt cửa hàng của bạn. Giải pháp phần mềm quản lý Phụ tùng Honda XtraHonda là một giải pháp được nhiều người lựa chọn và đây cũng là giải pháp tuyệt vời cho bạn!

Nhiều năm phát triển về hệ thống phần mềm quản lý phụ tùng Honda – XtraHonda V5 không chỉ là phần mềm quản lý phụ tùng đơn thuần mà nó còn là hệ thống giải pháp về công nghệ để giải quyết các bài toán về quản lý cho bạn.

BÀI TOÁN QUẢN LÝ CỬA HÀNG KINH DOANH PHỤ TÙNG HONDA

 • Bạn là đại lý chính thức của Honda 2s, 3s, hay bạn là người đang kinh doanh các dịch vụ và cung cấp phụ tùng xe máy của Honda?
 • Số lượng phụ tùng bạn đang có quá lớn không thể kiểm soát được kho bải?
 • Số lượng khách hàng của bạn nhiều và không thể ghi chéo bằng giấy tất cả các công nợ của khách hàng?
 • Bạn không có thời gian để giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng kinh doanh phụ tùng Honda của bạn??
 • Bạn không thể giám sát mọi hoạt động của đội ngủ nhân viên của cửa hàng địch vụ phụ tùng bạn đang quản lý?
 • Bạn chưa kiểm soát được tài chính tại cửa hàng của bạn?
 • Bạn thường xuyên đi công tác ở xa và bạn muốn xem doanh thu của cửa hàng mình?

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Nắm được những vấn đề cốt lõi của một quản lý cửa hàng kinh doanh sản phụ tùng Honda, chúng tôi đã ra đời nhiều lần sản phẩm Phần mềm quản lý phụ tùng Honda XtraHonda V5.

Điểm nổi bậc phần mềm quản lý Phụ tùng Honda


Chức năng phần mềm quản lý Phụ tùng Honda

Được xây dựng qua nhiều phiên bản phần mềm quản lý phụ tùng ngày càng được bổ sung nhiều chức năng hay để đáp ứng mọi nhu cầu quản lý phụ tùng của khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi xin giới thiệu các chức năng chính của phần mềm

1.Quản lý hàng nhập

 • Proin vestibulum. Ut ligula.
 • Nec dictum nunc tortor id urna.
 • Suspendisse dapibus ullamcorper pede.

2.Quản lý hàng xuất hàng

3.Quản lý phụ tùng ngoài

4.Quản lý dịch vụ

5.Quản lý hàng tồn

6.Quản lý tiền mặt

7.Quản lý công nợ

8.Phân quyền sử dụng

9.Hệ thống báo cáo


Khả năng phần mềm quản lý Phụ tùng Honda

 • Proin vestibulum. Ut ligula.
 • Nec dictum nunc tortor id urna.
 • Suspendisse dapibus ullamcorper pede.