AIBFashion PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ MAY

 1. TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG
  1. Quản lý được số lượng khách hàng hiện có, tổng kết, thống kê được số lần may và số lượng quần, áo của khách hàng đó may.
  2. Quản lý được tổng thu nhập
  3. Quản lý được nhân viên
  4. Quản lý được số lượng hóa đơn tồn trong tuần củng như trong ngày.
  5. Giảm thiểu thời gian ghi chép và  tìm kiếm thông tin và các số đo của khách hàng
 2. ĐIỂM NỖI BẬT
  1. Chương trình có giao diện thân thiện dể sữ dụng, đáp ưng nhanh nhu cầu của người dùng.
  2. Chương trình có thể dùng chung qua mạng LAN hoặc qua Internet, hỗ trợ nhiều người dùng, dùng chung dữ liệu
  3. Tốc độ chương trình nhanh do dữ liệu được xữ lý tốt
 3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
  1. Quản lý Hóa đơn
   1. Thêm mới, sửa, xóa bỏ hóa đơn
   2. Tìm kiếm hóa đơn theo mã hoặc theo tên khách hàng
   3. Thống kê danh sách theo ngày hoặc từ ngày đến ngày.
   4. Trả hàng cho khách theo mã hóa đơn hoặc tìm mã hóa đơn theo tên hoặc điện thoại của khách hàng.
   5. In danh sách hóa đơn
   6. In biên lai cho khách hàng.
  2. Quản lý Khách hàng
   1. Thêm mới, sửa thông tin, xóa bỏ một khách hàng.
   2. Tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng, tên, địa chỉ hoặc số điện thoại.
   3. Thống kê khách hàng theo ngày hoặc từ ngày đến ngày.
   4. Thống kê số lần may,  số lượng áo, số lượng quần đã may của khách hàng
   5. In danh sách khách hàng.
  3. Quản lý Số đo Áo
   1. Thêm mới, sửa, xóa bỏ khách hàng
   2. Tìm số đo của khách hàng theo tên hoặc mã.
   3. Thống kê số do của khách hàng.
  4. Quản lý Số đo Quần
   1. Thêm mới, sửa, xóa bỏ khách hàng
   2. Tìm số đo của khách hàng theo tên hoặc mã.
   3. Thống kê số do của khách hàng.
  5. Quản lý Nhân viên
   1. Thêm mới, xóa, sửa thông tin nhân viên.
   2. Tìm thông tin nhân viên theo mã hoặc là theo tên.
   3. In danh sách nhân viên
   4. In thông tin của một nhân viên.
   5. Quản lý phòng ban nhân viên.
   6. Phân quyền cho nhân viên.
  6. Quản lý Hợp đồng
   1. Thêm mới, sửa, xóa một hợp đồng.
   2. Thống kê hợp đồng theo tên khách hàng.
   3. Quản lý được trạng thái của hợp đồng
   4. Thống kê công nợ của khách hàng.
   5. In danh sách hợp đồng may
   6. In thông tin một hợp đồng.
  7. Quản lý Sửa chữa quần áo
   1. Thêm mới, xóa bỏ, sửa thông tin lần sửa quần áo.
   2. In biên lai sửa quần áo
   3. Bàn giao quần áo đã sửa xong
   4. Thống kê lượt sửa quần áo theo ngày
  8. Quản lý Giao việc cho nhân viên
   1. Giao việc cho từng nhân viên theo hóa đơn
   2. In danh sách số đo để bàn giao cho nhân viên.
   3. Nhận bàn giao khi nhân viên xong việc.
  9. Thống kê báo cáo
   1. Thống kê số lợi nhuận thu vào trong tuần, tháng, năm
   2. In danh sách hợp đồng để báo cáo.
   3. In danh sách hóa đơn để báo cáo.
   4. In danh sách nhân viên
   5. Tổng kết được số tiền thu được
  10. Quản lý Phân quyền
   1. Phân quyền nhân viên theo phòng ban của nhân viên đó
   2. Sửa chửa quyền nhanh chóng.
   3. Quản lý được số lượng máy tính đang dùng, có thể cho phép hoặc không cho phép một máy tính dùng phần mềm.
  11. Các chức năng tiện ích khác.
   1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân  của thành viên đăng nhập
   2. Tự động nhắc nhở người dùng nếu bật chức năng áp dụng chương trình khuyến mãi.
   3. Khóa màn hình nếu như tạm không muốn dùng chương trình
   4. Và chỉnh sửa một số thông tin và chức năng từ người dùng.
 4. CHỨC NĂNG BẢO MẬT
  1. Mỗi một máy muốn sữ dụng được thì cần đăng ký với quản trịn viên, khi quản trị viên đồng ý cho phép máy tính đó sữ dụng thì mới có thể đăng nhập và sữ dụng chương trình được.
  2. Xác định quyền của nhân viên bằng tên đăng nhập và mật khẩu.
  3. Tự động backup dữ liệu theo tuần.
 5. HỖ TRỢ HỆ THỐNG
  1. Chương trình hỗ trợ một số hệ điều hành thông dụng như: Win XP, Win Vista, Win 7…
  2. Chạy trên nền hệ thống Framework 4.0

Liên hệ công ty phần mềm AIBSoft theo thông tin sau:
ĐC: 52B YWang – Buôn Ma Thuột – DakLak
Điện thoại: [0903]-[413]-[772]
Email: philong256@gmail.com
Website: https://phanmemmientrung.com